Webgrafia

WEBGRAFIA DEL TREBALL

Tots els enllaços que han sigut utilitzats per citar informació de forma directa en el treball.

WEBGRAFIA DE CONSULTA

Tots els enllaços que han sigut llegits per l’ampliació dels coneixements en el treball, però no han sigut citats ni utilitzats directament en aquest.