Teodora de Bizanci

Pintura de Teodora.
[1]Imatge extreta de l’article https://www.alamy.es/imagenes/empress-theodora.html

Teodora va néixer a l’any 500 en les classes més baixes de la societat bizantina i, després de la mort del seu pare, quan ella tenia 16 anys, treballà com a actriu per recolzar la família. En aquells temps aquesta professió va ser considerada escandalosa, per a aquella societat ser actriu era sinònim de ser prostituta. Quan complí els setze anys va enfocar la seva vida en Jesucrist. Així doncs, va renunciar al seu estil de vida sumit en el “pecat”.

Més endavant, va conèixer a Justinià en l’any 522, qui era en aquell temps
l’hereu a l’imperi Bizantí. Justinià s’enamorà d’ella i es voler casar immediatament. Fins i tot, va derrocar una llei que li prohibia casar-se amb ella per fer-ho possible. Teodora i Justinià van ser coneguts per governar intel·lectualment i amb ambicions de canvi, fomentat per el pensament de l’emperadriu. A més, durant el seu temps com
emperadriu, Teodora va lluitar pel perseguit. Va assistir als drets de prostitutes en particular per tancar bordells, creant cases segures protectores, i passant lleis per prohibir prostitució obligada. A més a més, va expandir els drets de dones en casos de divorci, i va abolir una llei que permetia a l’home matar a l’esposa en cometre adulteri. Finalment, Teodora va morir en el 548, segons els estudis més recents, de càncer.

ARREL DE LA LLEGENDA

Com començà la llegenda negra sobre Elionor? Quins foren els contemporanis a ella encarregats de difondre-la? Per quin motiu els hi interessà compartir aquestes enraonies?

LA LLEGENDA A TRAVÉS DELS SEGLES

Quins foren els encarregats de continuar la transmissió de la llegenda negra? A través de quin mitjà ho van fer? Quin ha sigut l’èxit de la llegenda fins arribar a l’actualitat?

References