Informació sobre el lloc web

QUI SÓC?

Jo, Silvia Muñoz, sóc una alumna de segon de batxillerat a la que li agradaria que el seu treball de recerca estigués a l’abast de tothom. Espero que el contingut aportat us sembli interessant i entretingut. Moltes gràcies per visitar-ho.

OBJECTIU DEL LLOC WEB

Per finalitzar, m’agradaria exposar quins són els objectius d’aquesta web. En aquesta estudiem a un seguit de dones que van ser perseguides per la llegenda negra, conveni d’atributs que sovint tenen una connotació negativa i que poden o no ser certs. Altrament, és interessant analitzar aquestes llegendes negres al llarg de la història, observant com s’han anat fent afegits adequant el perfil de la dona amb els seus propis prejudicis de l’època. Per aquest motiu dividim l’anàlisi de cada dona en dos parts: arrels de la llegenda on es responen les següents preguntes: com començà
tot? Qui ho començà? Amb quin interès? I d’altra banda, la llegenda a través dels segles on s’estudia com aquestes afirmacions han influenciat la imatge de les dones a través del temps: Qui continuà les llegendes? A través de quin mitjà ho va fer? Quin ha sigut el seu èxit fins arribar a l’actualitat? Aquesta última, he decidit ordenar-la per àmbits de les fonts, agrupant tots els que siguin del mateix tipus, i dintre d’aquests grups, els ordeno cronològicament, de menys a més recent. Tot junt, ens donarà la
suficient informació rellevant sobre les dones i la seva llegenda negra, donant peu a una comprensió més amplia al lector sobre aquestes.

AGRAÏMENTS

En primer lloc, m’agradaria donar les gràcies a wapps.cat, fundació.cat i Dinahosting per aquesta oprtunitat. També donar les gràcies al tutor del projecte de la Web, Toni Hortal, per la seva ajuda en la creació de la pàgina. Per últim, li donc les gràcies a en Francesc Rodríguez, el meu tutor del Treball de Recerca, per la grandíssima ajuda que m’ha prestat tant en la composició, redacció i estructura , com per tot el volum d’informació que m’ha fet accessible. Tanmateix, li agraeixo immensament la seva ajuda a nivell personal durant la realització del treball, pels ànims i la confiança que ha depositat en mi.