Diari del Treball De Recerca

Per tal de compartir la meva experiència creant aquest treball adjunto el Diari del meu Treball de Recerca en PDF, on recullo la meva visió del treball d’una forma més subjectiva, a més de relatar la meva trayectoria en el treball.