Bibliografia

BIBLIOGRAFIA DEL TREBALL

Tots els llibres que han sigut utilitzats per citar informació de forma directa en el treball.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA

Tots els llibres que han sigut llegits per l’ampliació dels coneixements en el treball, però no han sigut citats ni utilitzats directament en aquest.