Bibliografia i Webgrafia

BIBLIOGRAFIA

Tots els llibres utilitzats en la creació el treball Dones i la llegenda negra a través de la història.

WEBGRAFIA

Tots els enllaços utilitzats en la creació el treball Dones i la llegenda negra a través de la història.